Foto: Shutterstock.
Publicerat 19 mars, 2018

Regeringen lägger om landsbygdspolitiken

Regeringen presenterar en landsbygdsproposition för att minska klyftan mellan stad och land få hela Sverige att leva. Propositionen är en överenskommelse med Vänsterpartiet.

Den nya riktningen på landsbygdspolitiken som presenteras i propositionen innebär ett tydligt fokus på att skapa förutsättningar för landsbygderna att utvecklas. Propositionen innehåller mål och inriktning för politiken som nu ska förankras med riksdagen.

[ Annons ]

Utöver tidigare mångmiljardsatsningar på landsbygden satsar regeringen 1,5 miljarder mellan 2019–2020 och därefter 400 miljoner årligen på att förverkliga merparten av landsbygdskommitténs förslag.

– För mig är det viktigt att hela Sverige håller ihop och därför har vi lagt om riktningen för landsbygdspolitiken, säger statsminister Stefan Löfven i ett pressmeddelande.

– Det här är ett långsiktigt arbete men vi ska sluta klyftan mellan olika delar av landet och landsbygdspropositionen är ett viktigt verktyg.

Landsbygdspropositionen innefattar dels övergripande mål som ska förankras i riksdagen och därmed gälla för kommande regeringar. Detta för att skapa en långsiktighet och borga för en helhetssyn. Därtill kommer de satsningar som regeringen ska besluta om vid senare tillfällen och som bygger på de områden som den parlamentariska landsbygdskommittén föreslog.

– Jag är själv landsbygdsbo och jag vet att landsbygden har försakats av många tidigare regeringar, oavsett partifärg. Jag är stolt över att regeringen tar frågan om klyftan mellan stad och land på största allvar och ser till hela landets potential. Nu tar vi nästa steg i den här kursomläggningen. En landsbygdsproposition innebär att framtida regeringar inte kan ignorera landsbygden på det sätt som man har gjort tidigare, säger Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister.

Utöver landsbygdspropositionen har regeringen också fattat beslut om cirka 2,6 miljarder kronor under perioden 2018–2027 som ska gå till 30 landsbygdskommuner som har hög långtidsarbetslöshet. Regeringen har också fattat beslut om att utöka och göra driftstödet till lanthandlare permanent.

Ramen för landsbygdspropositionen, satsningen på lanthandlar och satsningen på landsbygdskommuner som bland annat har hög långtidsarbetslöshet är en del av regeringens budgetöverenskommelse med Vänsterpartiet.

De kommande årens satsningar kommer att fördela sig på följande sätt:

Näringsliv och företagande 430 mkr/år
Innovation och kunskapsutveckling 49 mkr/år
Utbildning 44 mkr/år
Boende och transporter 105 mkr/år
Kultur 22 mkr/år
Norrlandsstödet 100 mkr/år

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]