I Vallastaden i Linköping har man lagt stor vikt vid att skapa hållbara bostadsområden. Foto: da Gyulai.
Publicerat 18 december, 2017

Regeringen inrättar nationellt råd för hållbara städer

Under måndagen tillsatte regeringen ett nationellt råd för hållbara städer. Rådet ska driva och samordna arbetet för hållbar stadsutveckling i Sverige och består av representanter från tio myndigheter.

Björn Sundin, tidigare kommunalråd i Örebro, kommer att leda rådet för hållbara städer. Syftet är att stärka kommunernas förutsättningar att utveckla gröna, hälsosamma och trygga städer.

[ Annons ]

– Som tidigare kommunpolitiker med ansvar för stadsutveckling var det tydligt att staten lyste med sin frånvaro i dessa frågor. När det nu byggs mer än på mycket länge finns ett stort behov av att på nationell nivå peka ut en riktning och vara en tydligare aktör i arbetet med hållbar stadsutveckling, säger miljöminister Karolina Skog i ett pressmeddelande.

Uppdraget, som sträcker sig till 2022, innefattar att rådet ska fungera som ett nationellt forum för att stärka och genomföra regeringens politik för hållbara städer. De myndigheter som ingår i rådet är Boverket, Formas, Länsstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Naturvårdsverket, Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes, Energimyndigheten, Tillväxtverket Trafikverket och Vinnova.

Ytterligare en representant som ska företräda kommunerna kommer erbjudas att ingå i rådet. Till rådet kopplas även ett nätverk med experter från de myndigheter vars myndighetschefer ingår i rådet.

– Det är viktigt att kommunerna i högre grad involveras i rådet och platsen i nätverket ser jag därför som särskilt viktig, säger Karolina Skog.

Fastighetsägarna Sveriges näringspolitiska expert, Rikard Silverfur, är kritisk till att rådet saknar representanter från näringslivet som är de som ska utföra arbetet.

– Det är positivt att regeringen driver på inom dessa frågor. Ett nationellt forum med ett ökat fokus på genomförande av hållbar stadsutveckling är välkommet. Samtidigt förvånas vi av bristen på näringslivsrepresentanter i rådet. Myndigheters och kommuners deltagande i rådet är naturligtvis viktigt, men avgörande för att lyckas är att även de som ska utföra arbetet finns representerade. Det är hög tid för regeringen att släppa in näringslivet i arbetet med hållbara städer, säger Rikard Silverfur.

Björn Sundin är utsedd till ordförande för Rådet för hållbara städer. Hans uppdrag blir att starta upp verksamheten och driva den under det första året. Boverket får i uppdrag att inrätta ett kansli som ska stödja rådet i arbetet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]