Många menar att dagens regelverk styr från fjärrvärme till individuella lösningar, som till exempel värmepumpar.
Publicerat 13 juni, 2019

Regeringen har bestämt sig om energikrav

Nu har regeringen tagit beslut om byggnaders energiprestanda. Systemgränsen köpt energi behålls, men Energimyndigheten och Boverket får i uppdrag att utreda använd energi som tilläggskrav.

De fem partierna i Energikommissionens genomförandegrupp (S, M, Mp, C och KD) har enats om synen på byggnaders energikrav. Detta utgör grunden för en skrivelse som regeringen under torsdagen fattat beslut om.

[ Annons ]

–  Det finns en bred politisk samsyn hur reglerna för byggnaders energianvändning ska se ut. Byggreglerna kommer bli långsiktiga, stabila och möjliggör för hållbara former av uppvärmning att konkurrera på lika villkor, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Skrivelsen, som ännu inte är publicerad, är ett svar på Energikommissionens bedömning att systemgränsen för byggnaders energikrav bör ändras från köpt till använd energi. På så vis vill man komma tillrätta med dagens regelverk som många menar styr uppvärmningslösningar från gemensamma system som fjärrvärme till individuella lösningar, till exempel värmepumpar.

Av ett pressmeddelande från infrastrukturdepartementet framgår att Regeringen väljer att behålla systemgränsen köpt energi, men ger Energimyndigheten och Boverket i uppdrag att utreda använd energi som tilläggskrav. Detta bedöms vara i linje med EU-direktivet om byggnaders energiprestanda som ändrades förra året och Energikommissionens bedömning. Regeringen tydliggör att regelverken ska vara teknikneutrala samtidigt som effektutmaningen ska beaktas.

Rikard Silverfur, chef utveckling & hållbarhet på Fastighetsägarna, menar att beslutet var väntat men vill invänta publicering av den faktiska skrivelsen innan han kommenterar vidare.

Även Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige, väntar på detaljerna i själva skrivelsen. Men menar att beskedet hittills är hoppingivande.

– Även om vi önskat att systemgränsen skulle ändras till använd energi ser Energiföretagen positivt på regeringens tydliga ställningstagande för teknikneutrala villkor och att använd energi som tilläggskrav ska utredas.

Pernilla Winnhed menar att teknikneutrala byggregler är viktigt för att säkra att alla de bostäder som byggs och renoveras blir energieffektiva på riktigt och inte bara uppnår energikraven genom att byta en uppvärmningsform mot en annan.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]