[ Annons ]

Bostadsminister Andreas Carlson menar att byggsektorn behöver påfyllning och presenterade tillsammans med finansminister Elisabeth Svantesson tre nya åtgärder.
Publicerat 11 september, 2023

Regeringen ger stöd till lokalomvandling

Kommunerna ska få en bonus för omvandlingar från kontor till bostäder. Även höjda ROT- och RUT-avdrag samt stöd till småhusbyggande fanns med bland de stödåtgärder som regeringen presenterade under måndagen.

Ett nytt stöd i form av en bonus till kommunerna ska stimulera omvandling av lokaler till bostäder.

– Vi har sett att andelen tomma lokaler har ökat kraftigt. Det kan dels vara en följd av att bolag varit tvungna att se över sina hyreskostnader, dels en effekt av pandemin där fler arbetar hemifrån. Men samtidigt rapporterar 180 kommuner att det råder bostadsunderskott, sa bostadsminister Andreas Carlson (KD).

[ Annons ]

Ett problem är att gällande detaljplan i många fall inte tillåter byggande av bostäder. Regeringens bonus till kommunerna ska fungera som stimulans och uppmuntran att förändra detaljplaner i just detta syfte. Den exakta utformningen bad Andreas Carlson att få återkomma till. Men det handlar om 20 miljoner för 2024 och beräknas till 25 miljoner för de kommande åren.

Anna Thuresson, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna, tycker det är positivt att regeringen lyssnat på branschens önskemål om stimulanser på just detta område.

– Att titta på möjligheterna att nyttja befintligt bestånd mer effektivt genom att omvandla lokaler är något som vi välkomnar. Vi är i en situation där vi också har en bostadskris, så detta är både angeläget och lämpligt, säger Anna Thuresson.

Från Fastighetsägarna påpekar man att det dock återstår andra strukturella hinder.

– För att få effekt behöver även momsreglerna kring investeringar ändras, säger Anna Thureson.

Jag vill understryka betydelsen av denna reform.

Regeringen vill även göra rot- och rotavdraget ”mer generöst” i syfte att främja sysselsättning och höjer därför taket på båda avdragen med 25 000 kronor. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2024.

– Jag vill understryka betydelsen av denna reform. Under finanskrisen försvann mycket kompetent personal från byggsektorn, vilket gjorde att det tog längre tid att komma ikapp när konjunkturen väl vände. Genom att höja taket för ROT så väntar vi oss att efterfrågan på arbetstillfällen inom bygg- och anläggningsarbeten kommer att öka. Det är viktigt för , sa bostadsminister Andreas Carlson (KD)

Även detta får tummen upp från Fastighetsägarna.

– I en förhållandevis god arbetsmarknad betyder tvärniten i byggandet att risken för långvarig kompetensförlust är stor. Utan projekt söker sig arbetskraft hos bygg- och installatörsföretag till andra sektorer. Som en tillfällig åtgärd för att delvis bromsa en sådan utveckling kan det vara en god idé att ge hushåll möjlighet att göra större avdrag för ROT-projekt, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna.

Marie Linder, förbundsordförande på Hyresgästföreningen, anser tvärtom att det är ett olyckligt besked från regeringen. Hon menar att ett utökar ROT-avdrag ökar orättvisan mellan ägt och hyrt boende ytterligare.

– Vi ser inte att något av regeringens förslag ens kommer i närheten av att ta tag i bostadsbristen eller det byggstopp som råder. Det vi hade önskat är ett kraftigt stöd till byggande av bostäder som folk har råd att bo i. Vi har miljonprogram som förfaller, var är stödet till upprustningen av våra förorter? Eller reformer för de 3 miljoner hyresgäster som vi har i Sverige? undrar Marie Linder.

HSB riksförbunds ordförande Johan Nyhus hade hoppats på att det var det startlån, som är ett färdigt och utrett förslag, som skulle presenteras. Men han är ändå nöjd med det som nu lades fram.

– Det är bra att regeringen börjar arbeta på lösningar i den pågående bostadskrisen, ett utökat ROT-avdrag har efterfrågats på flera håll men det behöver bli möjligt för bostadsrättsföreningar att också kunna ta del av stöd för energieffektivisering som bidrar till klimatomställningen, säger Johan Nyhus.

Mårten Lilja, vice vd och affärsområdeschef bostad på Riksbyggen, hade också hoppats på större nyheter när det kallades till presskonferens.

– Vi välkomnar stimuleringen av ombyggnader, men det vi saknar är en politik för stöd för renovering av befintligt bestånd av flerbostadshus med såväl hyresrätter som bostadsrätter. En sådan politik bör styra stödet mot åtgärder som främjar långsiktig och hållbar utveckling i bostadssektorn. Ett sådant förslag har Riksbyggen tagit fram och kallar Grönt stöd, säger Mårten Lilja.

Tillsammans med finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterade Andreas Carlson också en planeringsstimulans för fler småhus, även det i form av bonus till kommunerna.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]