Byggplaneringsverktyget Geokalkyl måste komma fler aktörer till nytta. Det anser regeringen som därför tilldelar Statens geotekniska institut 1,6 miljoner för att kunna lansera sitt verktyg på bred front.
Publicerat 8 oktober, 2015

Regeringen ger 1,6 miljoner till verktyg för byggplanering

Byggplaneringsverktyget Geokalkyl måste komma fler aktörer till nytta. Det anser regeringen som därför tilldelar Statens geotekniska institut 1,6 miljoner för att kunna lansera sitt verktyg på bred front.

Statens geotekniska institut SGI har på uppdrag av regeringen utvecklat ett verktyg, Geokalkyl, som bättre ska kunna bedöma kostnaden för olika grundläggningsåtgärder i samband med planeringsarbeten vid nybyggnationer. I dagsläget kräver systemet omfattande kunskaper och insatser hos användaren när denne lägger in grunddata.

[ Annons ]

– Det här är regeringens femte initiativ det senaste halvåret för att göra det snabbare, enklare och billigare att bygga bostäder i Sverige. Genom att förbättra och implementera systemet Geokalkyl tar vi ett steg till för att digitalisera planprocessen, säger bostadsminister Mehmet Kaplan.

Genom att regeringen, via bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan, nu ger SGI i uppdrag att komplettera systemet med grunddata samtidigt som de ska utarbeta utbildningspaket riktat mot kommuner i första hand, ska användarvänligheten och därmed effektiviseringen öka.

SGI tilldelas 1.6 miljoner kronor för utförandet av uppdraget som ska redovisas senast i december 2016.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]