Foto: Shutterstock.
Publicerat 20 september, 2017

Regeringen fortsätter satsa på investeringsstöd

40 miljarder i satsningar på samhällsbyggnad i regeringens höstproposition. Investeringsstöd för nya hyresrätter fortsätter, men bostadsbranschen hade hellre sett andra satsningar.

Regeringens höstproposition bjuder inte på några större omställningar i bostadspolitiken.

[ Annons ]

Bland årets budgenyheter för fastighetsbranschen presenterade regeringen en ekonomisk satsning för att minska hälsoproblemen kopplade till radon i bostäder. För 2018 avsätts 34 miljoner kronor och åren 2019-2021 avsätts 72 miljoner kronor årligen.

– Det här är ingen liten fråga utan det handlar om många människors hälsa. Vi vet att det är hundratusentals bostäder som fortfarande har för höga radonhalter, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Hur ansökningsförfarandet för radonsaneringsstödet ska gå till är ännu inte klarlagt.

En betydligt större budgetpost handlar om investeringsstödet för uppförandet av nya hyres- och studentbostäder. Stödet infördes, trots stark kritik från bostadsbranschen, under 2016 och växer nu i 2018 års budget.

– Det finns dessvärre inget i budgetpropositionen som antyder att investeringsstödets kritiker haft fel. Samma pengar kunde utnyttjats mer effektivt för att direkt stödja individer och hushåll med en svag ställning på bostadsmarknaden, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige.

Det första året som investeringsstödet erbjöds utnyttjades endast 23,1 miljoner kronor. I år har regeringen avsatt 2,7 miljarder kronor, av vilka 912 miljoner beräknas ha delats ut till årsskiftet.

I budgetpropositionen som presentades idag föreslås ändå att stödet utökas till 3,2 miljarder kronor för nästa år trots det hittills låga intresset bland fastighetsutvecklare att söka stödet.

Anders Nordstrand, vd för Sabo, hade hellre sett förslag till förändrade skatter för hyresmarknadens aktörer.

– Jag beklagar att regeringen inte tagit chansen att använda delar av det stora reformutrymmet till att förbättra bostadsmarknaden. En viktig del hade varit att stärka hyresrätten genom skattereformer. Vi vet att många kommuner behöver fler hyresrätter men dagens system hämmar en sådan utveckling, säger han i en kommentar.

Han är dock positiv till att stödet för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus ser ut att bli kvar i regeringens budget de kommande tre åren. Regeringen anslår 400 000 000 kronor åren 2019-2021 för det här stödet.

– Många av de allmännyttiga bostadsbolagen renoverar och i samband med det gör man energieffektiviserande åtgärder. Men det gäller att få ihop kalkylen och då är ett ekonomiskt stöd välkommet. Vi vill ju framtidssäkra våra hus ur alla aspekter, inte minst miljömässigt, säger Anders Nordstrand.

Såhär ser några av villkoren ut för den som ansöker om investeringsstödet för hyres- eller studentbostäder:

  • Normhyran per kvadratmeter boarea per år får inte överstiga 1450 kronor i Stockholmsregionen, 1350 kronor Göteborgs- och Malmöregionerna, stockholmsnära kommuner, övriga kommuner med hög och varaktig befolkningstillväxt, övriga stora kommuner samt bostäder för studerande utanför Stockholmsregionen och 1300 kronor i övriga fall.
  • Byggnadens energianvändning får vara högst 88 procent av Boverkets föreskrifter om byggnaders specifika energianvändning.
  • Projektet måste innehålla en blandning av lägenhetsstorlekar och minst en lägenhet med tre eller fler rum och kök. Undantag kan medges i vissa fall.

Krav på fastighetsägare som mottar stödet:

  • Säkerställa att hyrorna fastställs enligt reglerna om presumtionshyra och vid tillträdet inte överstiger de belopp som angavs ovan. Därefter får hyran inte öka mer än den genomsnittliga hyresökningen på orten.
  • Genom överenskommelse med den kommunala bostadsförmedlingen eller på annat sätt se till att bostäderna förmedlas enligt öppna och transparanta allmännyttiga principer.
  • Inte tillämpa andra inkomstkrav på hyresgästerna än vad som följer av Boverkets föreskrifter.
  • Inte överlåta hus som byggts med stöd till någon som avser att använda det till annat ändamål eller med andra villkor än de som förutsattes när stödet beviljades.

Artikeln uppdateras.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]