[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 22 april, 2021

Regeringen föreslår stärkt skydd för hyresgäster

Hyresgäster behöver stärkt skydd när hyresfastigheter missköts och när lägenheter förstörs, vid exempelvis brand, menar regeringen och därför beslutat om en lagrådsremiss.

Hyresgäster ska ha trygga och bra bostäder. Det säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande som skickades ut under torsdagen, där några exempel på nya förslag som ska stärka hyresgästens skydd vid exempelvis förstörda bostäder togs upp.

Förslagen har inte skickats ut på remiss än, men har varit på tapeten i några år. Marie Öhrström, chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige, skrev 2018 ett remissvar i ämnet, men betonar att hon inte sett de konkreta nya lagförslagen än och därför inte kan uttala sig om dem. Men hon säger samtidigt att det redan finns ett starkt skydd.

[ Annons ]

–Vi ser inte behov av en lagändring. Dagens lagstiftning fungerar och ger i praktiken hyresgäster ett gott skydd i en utsatt situation. Ingen ställs på bar backe efter en brand, utan hyresvärdar tar hand om sina hyresgäster med ersättningsbostad och återflytt efter upprustning av lägenheten, säger hon.

När en lägenhet totalförstörs idag upphör avtalet mellan fastighetsägaren och hyresgästen. Marie Öhrström uttryckte redan 2018 i sitt remissvar oro för vilka konsekvenser de nya lagförslagen kan få.

– De allra flesta lägenhetsbränder eller annan totalförstörelse av lägenheter orsakas av hyresgästen själv, till exempel sängrökning, torrkokning, bombtillverkning eller i samband med droganvändning. Om dessa personer återflyttar innebär det en allvarlig risk för grannarna. Det kan inte vara rimligt, säger hon. 

Regeringens ger även exempel på förslag gällande förvaltning. Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna är positiv till lagstiftning som ställer krav på fastighetsägare i förvaltningsfrågor. Men precis som Marie Öhrström anser han att det redan finns en täckande lagstiftning på plats.

– Vi tycker snarare att den inte används tillräckligt, och vi kommer aldrig att försvara hyresvärdar som inte lever upp till de krav som finns på en god förvaltning. Om de nya förslagen tillför något som saknas så välkomnar vi det, men om de 99,9 procent av Sveriges hyresvärdar som gör rätt får några extra pålagor så ställer vi oss kritiska till det, säger han. 

Regeringen föreslår bland annat:

• Att det införs en möjlighet att ingripa mot brister i förvaltningen av hyresfastigheter på ett tidigt stadium, genom att hyresnämnden kan vitesförelägga fastighetsägare att åtgärda bristerna.

• Att en hyresgäst vars lägenhet förstörs genom brand eller liknande ska erbjudas ett nytt hyresavtal av hyresvärden, förutsatt att det är skäligt. 

• Att hyresgäster som får en väsentligt höjd hyra efter en renovering ska få förbättrade möjligheter att ställa om till den nya hyran genom att den nya hyran ska kunna fasas in i ett lugnare tempo än vad som är fallet i dag. 10.30

• Att privatpersoner som hyr ut ägda bostäder och bostads­rätter inte längre ska ha rätt att utan skäl säga upp ett tids­begränsat hyresavtal i förtid.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]