Publicerat 10 augusti, 2021

Regeringen förbereder tillfällig förändring i miljöbalken som kan ge förlängt tillstånd för Cementa

Regeringen kommer inte att lägga sig i pågående domstolsprocess gällande tillståndet för cementtillverkningen på Slite som löper ut 31 oktober i år. Samtidigt kommer besked om att man förbereder en tillfällig förändring av miljöbalken som skulle kunna ge förlängd brytning för Cementa med åtta månader.

Det framkom vid en presskonferens med näringsminister Ibrahim Baylan och miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund.

På träffen beskrev Baylan det pågående arbetet som äger rum på departementsnivå mot bakgrund av den uppkomna situationen kring cementtillverkningen. Bland annat har en första analys som beskriver samhällskonsekvenser tagits fram.

Per Bolund meddelade också att regeringen förbereder en tillfällig förändring av miljöbalken som skulle kunna innebära förlängd brytning inom tillståndet med åtta månader.

Bakgrund i ärendet:

Efter beskedet från Mark- och miljööverdomstolen i början av juli där Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite avvisades, har oron för en annalkande brist på cement ökat bland olika intressenter. Domstolens beslutet motiverades med att verksamhetens påverkan på grundvattnet inte är tillräckligt utredd.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]