Bostadsminister Peter Eriksson. Foto: Miljöpartiet
Publicerat 1 juli, 2016

Regeringen avsätter en miljard för renoveringar av hyresrätter

”Vi vill skydda hyresgästerna mot orimliga hyreshöjningar” säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Regeringen har beslutat att avsätta totalt en miljard kronor till renovering och upprustning av hyresbostäder. Stödet ska även gå till upprustning av utemiljöerna runt dem.

[ Annons ]

Beslutet är en del av det bostadspolitiska paket som aviserades i budgetpropositionen för 2016.

– Vi vill skynda på renoveringen av bostadsområden som är slitna och under lång tid har varit eftersatta. Med detta stöd stimulerar vi fastighetsägare att öka takten med att förbättra boendemiljön och underlätta omställningen till ett energisystem baserat på förnybar energi. Vi vill även skydda hyresgästerna mot orimliga hyreshöjningar, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Stödet omfattar en energieffektiviseringsdel och en renoveringsdel om totalt 800 miljoner kronor för 2016. Stödet för energieffektiviseringsåtgärden ska beräknas utifrån sparade kWh. Den delen av stödet går till fastighetsägaren. För att få ta del av bidraget ska renoveringen leda till att energiförbrukningen sänks med minst 20 procent.

Renoveringsstödet beräknas som 20 procent av renoveringskostnaden och går direkt till hyresgästerna genom att det användas till hyresrabatter under en 7-årsperiod. Detta innebär att hyran förhandlas och sätts som vanligt, men genom stödet får hyresgästerna rabatt på hyran under sju års tid.

Utemiljöstödet, som kommunicerades i maj 2016, ska gå till åtgärder som förbättrar livskvaliteten i de berörda bostadsområdena. Syftet är att de ska bidra till aktivitet och social gemenskap. 200 miljoner kronor har öronmärkts för utemiljöstödet. Åtgärderna ska bidra till attraktiva, funktionella, jämställda och trygga utemiljöer.

Totalt omfattas cirka 26 000 byggnader enligt Boverkets beräkningar. Det är länsstyrelsen beslutar om stödet och Boverket som sköter utbetalningarna.

Fastighetsägaren ansöker om stöd hos länsstyrelsen i det län som fastigheten är belägen.

Stödet avseende upprustning av utemiljöer träder i kraft den 1 juli. Stödet för energieffektivisering och renovering träder i kraft den 1 oktober 2016.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]