[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 21 januari, 2021

Regelverket för ombyggnad ska förtydligas

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda om och på vilket sätt regleringen av ombyggnad kan förtydligas i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt anslutande författningar. 

Ombyggnad kan enligt plan- och bygglagen innebära att så kallade följdkrav kan ställas vid ändring av en byggnad. Följdkrav kan till exempel vara att åtgärder för energieffektivisering ska omfatta hela byggnaden och inte bara den del som åtgärden omfattar. Ombyggnad definieras som en ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. Men det är inte  alltid solklart var gränsen för att det ska klassas som ombyggnad går.  

Detta har nu alltså Boverket fått i uppdrag att förtydliga.

[ Annons ]

– Ökad förutsägbarhet är alltid välkommet.  Idag råder en viss godtycklighet kring när ombyggnadskrav faller ut, vilket såklart inverkar hämmande, kommenterar  Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

Han påminner om att Kommittén Modernare Byggregler år 2019 föreslog att begreppet ombyggnad skulle strykas helt ur PBL då man ansåg att ombyggnadsbegreppets följdkrav och samhällsnyttan av dem kan ifrågasättas. 

– Kommitténs förslag att stryka ombyggnad bör inkluderas i Boverkets uppdrag att utreda, menar  Rikard Silverfur. 

Boverket ska redovisa uppdraget senast den 30 november 2021.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]