[ Annons ]

Katarina Liljestam-Beyer, VD och medgrundare, Colive.
Publicerat 24 april, 2023

”Regelkrångel sätter onödiga käppar i hjulet”

Svenska Colivingförbundet vill öka kunskapen om coliving och dess betydelse för en bättre fungerande bostadsmarknad. Framför allt behövs en översyn av dagens regelverk.

Intresseorganisationen, som består av Colive, Heba, Akademiska Hus, Helsingborgshem och Uppsalahem, är en grupp aktörer inom coliving som vill ta ansvar och ha schysta regler för en hållbar boendeform i en annars oreglerad bransch, säger Svenska Colivingförbundets ordförande Katarina Liljestam Beyer.

– Vårt mål är att informera och utbilda branschen, myndigheter, bostadsmarknadens aktörer, forskare med flera om denna bostadsform. Den svenska bostadsmarknaden behöver en mångfald av hållbara bostadsformer för alla skeden i livet. Coliving är en del av den gröna omställningen, genom att bo smartare kan vi nämligen spara både energi och yta.

[ Annons ]

Coliving/delningsbostäder är inte en vedertagen bostadsform i gällande lagstiftning (PBL, BBR och Hyreslagstiftning), men fler och fler bostadsaktörer börjar få upp ögonen för denna bostadsform, inte minst på dagens marknad, menar Katarina Liljestam Beyer. 

– Runt om i landet finns just nu både politiker och tjänstemän som vill, men inte vågar, fatta beslut om nya delningsboenden, eftersom dagens regelverk inte omfattar skrivelser om boendeformen. Regelkrångel, detaljstyrning och byråkrati i kombination med en oro inför nya idéer från politikerna sätter onödiga käppar i hjulet i en redan haltande bostadsmarknad, säger hon.

Tidigare har avvägningar gjorts i regelverket för att bland annat möjliggöra billigare bostäder åt studenter med fortsatt hög standard. Organisationen efterfrågar nu möjliggörande av den liknande bostadsformen coliving/delningsboende, vars syfte också är att fylla ett bostadsbehov under en begränsad period i livet. 

– Genom att införa skrivelser som erkänner delningsbostäder som boendeform och möjliggör för fler funktioner att vara gemensamma i en delningsbostad så kan bostadsformen nå sin fulla potential i Sverige. Vi måste hitta en gemensam kravnivå för hur en sådan bostadslösning faktiskt kan se ut med avseende på tillgänglighet, brandsäkerhet, ljudnivåer, förrådsytor med mera.

Svenska Colivingförbundet är därför ute efter att nationella riktlinjer som främjar hållbara komplement skall tas fram. Och det snabbt.

– Vi vet att det går att tänka annorlunda – och det finns många bra exempel på hur delningsbostäder kan se ut för att vara funktionella, trivsamma och hållbara. Vi som jobbar med frågorna har hittat kreativa och beprövade lösningar som gör att funktionerna finns på plats, men kanske på ett annat sätt än vad dagens regelverk öppnar upp för, säger Katarina Liljestam Beyer.

Hon anser att det inte är hållbart att besluten faller ner på kommunnivå där tjänstemän och politiker inte vågar fatta beslut utan riktlinjer. 

– Vi både vill och kan bygga mer och billigare om riktlinjerna för kommunerna förenklas och öppnar upp för nya lösningar och initiativ. Det behövs fler alternativ för att lösa bostadsfrågan än enbart traditionella hyresrätter och bostadsrätter.

I samband med lanseringen har Svenska Colivingförbundet skickat en inbjudan till möte med bostadsminister Andreas Carlson för att föra dialog om bostadsformen och nödvändiga regeljusteringar.

– Vi ser fram emot att föra dialog med riksdag, regering och inte minst bostadsminister Andreas Carlson som vi hoppas mycket på. Vi ser fram emot att träffa honom, säger Katarina Liljestam Beyer.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]