Friare hyressättning är den viktigaste åtgärden för att få fart på byggandet och rörligheten på bostadsmarknaden. Det anser nästan åtta av tio tillfrågade fastighetsföretag i Fastighetsägarna Sveriges enkät.
Publicerat 11 april, 2016

Reformerad hyressättning viktigaste åtgärd

Friare hyressättning är den viktigaste åtgärden för att få fart på byggandet och rörligheten på bostadsmarknaden. Det anser nästan åtta av tio tillfrågade fastighetsföretag i Fastighetsägarna Sveriges enkät.

De blocköverskridande samtal i syfte att öka utbudet av bostäder pågår för fullt. Samtidigt samråder den före detta generaldirektören för Medlingsinsitutet Claes Stråth med Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO kring förslag på hur dagens system för hyressättning kan reformeras. För att pejla vad branschen anser bad Fastighetsägarna Sverige över 100 privata fastighetsföretag i de tre storstäderna och ytterligare fyra större städer att rangordna vilka åtgärder de anser är effektivast.

[ Annons ]

Föga förvånande anser 78 procent av fastighetsföretagen att en friare hyressättning är den enskilt effektivaste åtgärden. Regelförenklingar och en snabbare planprocess hamnar också högt (75 procent) följt av ett ökat utbud av planlagd mark (31 procent). Intresset för byggsubventioner är lågt. Endast 5 procent av fastighetsföretagen såg dessa som en prioriterad åtgärd.

– Situationen på den svenska bostadsmarknaden är klart oroande. I de större städerna ringlar köerna till hyresrätterna långa samtidigt som priserna på bostadsrätter och villor fortsätter att stiga. Politikerna måste agera nu. Behovet av åtgärder som ger effekt är akut, säger Tomas Ernhagen, chefekonom Fastighetsägarna Sverige.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]