Foto: Shutterstock
Publicerat 16 september, 2016

Redovisningsregel stoppar nya hus

Tolkningen av en redovisningsregel kan leda till att tusentals lägenheter aldrig byggs. Detta då nybyggda hyreshus värderas så lågt att både bostadsbolag och kommuner tvingas redovisa miljonförluster.

Vad är egentligen ett nybyggt hyreshus värt? Det är frågan som står i centrum när det nu visar sig att revisorer i vissa fall tvingat kommunala bostadsbolag att skriva ned värdet på nybyggda hyreshus med tiotals miljoner.

[ Annons ]

Enligt  SR Ekot kan redovisningsregler ha stoppat runt 100 bostadsprojekt och 3 000 lägenheter sedan 2013.

–  Det här har ju gjort att det står still egentligen på alla orter utom de största orterna och i de mest centrala lägena på det största orterna, alla andra projekt blir ju utsatta för den här mekanismen, säger Stefan Lundström vd för kommunala Laholmshem till Ekot.

I flera fall har revisorer värderat ett nybyggt hyreshus till ett värde flera miljoner kronor mindre än vad det kostat att bygga det. Bostadsbolag och kommuner tvingas till stora nedskrivningar och redovisar stora förluster. I förlängningen strider det, om det är ett kommunalt bolag som bygger, mot allbolagen alltså att ett kommunalt bostadsbolag ska agera utifrån affärsmässighet.

Men Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, menar att det hela bygger på en felsyn. Den som bygger gör det för egen långsiktig förvaltning. Att då värdera fastigheten utifrån att det ska säljas på stört blir fel, menar han. Detta då det i de aktuella fallen rör sig om orter där det inte finns någon egentlig marknad. Värderingarna görs då ofta utifrån en tidigare försäljning av en äldre fastighet, en fastighet som rimligen ska värderas lågt utifrån ett stort renoveringsbehov. Hans Lind menar att man istället ska se den nybyggda fastigheten som en långsiktig tillgång.

– Bygger man ett hyreshus och det kan ge en hyra som ger fyra, fem procents avkastning och man kan hyra ut alla lägenheterna, då finns det överhuvudtaget ingen anledning att diskutera nedskrivning, säger Hans Lind till Ekot.

Mats Gustafsson, som är affärschef på Fastighetsägarna MittNord, håller med om att det i denna typ av situation inte går att värdera utifrån ortprismetod. Men han menar att det är viktigt att anpassa avkastningskraven utifrån en rimlig bedömning av marknadssituationen. Annars menar han att det föreligger risk att man försöker runda Allbolagen och därigenom skapa en osund konkurrenssituation gentemot en privat aktör.

– Man får inte glömma att de kommunala bostadsbolagen bedriver en för kommunerna frivillig näringsverksamhet i konkurrens med privata aktörer. Om man skulle hitta på särregler för kommunala bolag måste man nog skrota bruksvärdesystemet eftersom det bygger på jämförelser med liknande lägenheter på orten, säger Mats Gustafsson

Han betonar att om man har olika förutsättningar, som i detta fall kommer att påverka den hyra som behövs, blir det svårt att tillämpa ett system som bygger på jämförelser.

– Man kan inte bara för att få ihop kalkylen välja ett avkastningskrav på bara någon procent. Rimligtvis måste man ha lite högre avkastningskrav på svagare orter än vad man har på starkare orter med större efterfrågan, säger Mats Gustafsson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]