[ Annons ]

I Stockholm har Urbio, på uppdrag av Stockholm stad arbetat fram Stockholms första klimatanpassningsprojekt i befintlig parkmiljö. Foto: Urbio
Publicerat 27 oktober, 2021

Redo för regnet

Även om det på många håll saknas en beredskapsplan för allt kraftigare skyfall så syns allt fler kreativa lösningar.

Kostnaderna för att skydda och anpassa det svenska fastighetsbeståndet kommer att öka i takt med klimatförändringarna. Parallellt med debatten om var kostnaderna ska hamna dyker det samtidigt upp allt fler exempel på kreativa lösningar.

I Stockholm har Urbio, på uppdrag av Stockholm stad arbetat fram Stockholms första klimatanpassningsprojekt i befintlig parkmiljö. Här har man hittat lösningar för dagvattenhantering och kontroll av flöden från skyfall samtidigt som man skapat nya upplevelser och stärkt ekosystemtjänsterna i parken.

[ Annons ]

– Vi har fokuserat på att ytorna ska vara användbara under så lång tid som möjligt. Ofta har man använt bollplaner för att fördröja vatten, här magasineras vattnet under bollplanen så att den kan användas även vid ett skyfall, berättar Linda Pettersson, landskapsarkitekt på Urbio.

Efter de kraftiga skyfallen 2014 fick VA Syd en del kritik från fastighetsägarhåll att man helt sköt ifrån sig ansvaret. Från bolagets sida betonar man att man på intet vis svängt i ansvarsfrågan. Däremot har VA Syd på flera sätt sökt ett närmare samarbete.

– I Malmö är ungefär 30 procent av marken allmän platsmark, 70 procent är privat mark. Det säger sig självt att det är omöjligt att ta hand om 100 procent av vattnet på 30 procent av marken. Därför gäller det att få med sig de privata aktörerna för att det ska bli en skillnad, säger Kristina Hall, dagvattenexpert på VA Syd.

Grönare Möllan i Malmö. Foto: VA SYD

Genom satsningen Tillsammans gör vi plats för vattnet finns det incitament som att fastighetsägare i Malmö och Lund får 2 500 kronor i ersättning för varje stuprör som kopplas bort från ledningsnätet så att regnvattnet i stället tas om hand lokalt. 

Ett exempel i den större skalan är Grönare Möllan. Bland annat fick Möllevången 150 nya gatuträd, varav  35 står i växtbäddar med skelettjord (växtjord uppblandad med grov makadam) som kan magasinera extra vatten.

Brf Källorna i Malmö. Foto: Johannes Domeie

I det mindre formatet hittar vi Brf Källorna, en förening med 50 lägenheter mitt i centrala Malmö. Där var det tidigare stora problem vid varje större regn. Nu är gårdarna klimatanpassade med tunnor som tillfälligt magasinerar regnvattnet innan det rinner vidare ut till de bevarade pilträden som nu står i skelettjord. VA Syd har stått för goda råd och har betalat per stuprör.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]