[ Annons ]

Visionsbild av det utbyggda Liljeholmen.
Publicerat 12 oktober, 2021

Redo för nästa fas i Liljeholmen

Ovanpå spårområdet vid Liljeholmstorget vill Citycon bygga ett nytt stadskvarter. Nu ska ett planförslag ut för granskning.

Stadsomvandlingsprojekt i området kring Liljeholmstorget Galleria, kallat RE: Liljeholmen, var under våren ute på samråd. Förra veckan godkände Stadsbyggnadsnämnden sammanställningen av inkomna synpunkter. Stadsbyggnadskontoret har föreslagit flera förändringar, bland annat om att minska byggnadsvolymerna med 15–20 procent. Nu ska ett slutligt planförslag upprättas och ställs ut för granskning. 

– Det är verkligen glädjande att så många, framför allt privatpersoner, har engagerat sig och valt att yttra sig i den här delen av processen. Det lyfter hela utvecklingen och gör den ännu bättre. Vissa volymer blir mindre, men det betyder samtidigt att vissa ytor får bättre kvaliteter. Nu jobbar vi vidare mer på detaljnivå och tittar på innehåll – vilka verksamheter som ska finnas var – samt på projektets klimatmässiga, sociala och ekonomiska hållbarhet, säger Veronica Palmgren, utvecklingsdirektör på Citycon i ett prassmeddelande.

[ Annons ]

I beslutet från Stadsbyggnadsnämnden gjorde den grönblå majoriteten ett särskilt uttalande. De menar att förslaget ”skapar förutsättningar för ett myllrande stadsliv och möjliggör att Liljeholmens centrum levandegörs under dygnets alla timmar”.

– Planen är att stärka Liljeholmens centrum och skapa bättre kopplingar i området. Projektet innebär att centrumet får en helt ny gestaltning och ökad stadsmässighet. Liljeholmens centrum är placerat i ett område som har möjlighet att bli en del av en utökad innerstad och det vore en mycket önskvärd utveckling av området, säger Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd (M).

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]