[ Annons ]

Susanna Grufman, vikarierande generaldirektör Finansinspektionen
Publicerat 29 november, 2022

Redan höga risker har ökat

I en färsk rapport varnar Finansinspektionen för att de redan höga riskerna i den kommersiella fastighetssektorn har ökat ytterligare.

I rapporten Stabiliteten i det finansiella systemet gör Finansinspektionen (FI) bedömningen att den kommersiella fastighetssektorn i Sverige är särskilt utsatt för stigande räntor och svagare konjunktur eftersom sektorn har stora skulder.

I rapporten konstateras att investerarnas vilja att ta risk har minskat. Därmed har det blivit svårare och dyrare för många fastighetsbolag att refinansiera sina skulder.

[ Annons ]

– Viljan att ta risk har nu minskat. Det kan dämpa stabilitetsriskerna på sikt, men hastiga nedgångar i tillgångspriser och en ekonomisk inbromsning innebär i det korta perspektivet högre risker för den finansiella stabiliteten. Det är därför viktigt att bankerna fortsätter att ha stora buffertar, säger vikarierande generaldirektör Susanna Grufman.

Finansinspektionens uppmaning är därför att flera högt belånade fastighetsföretag behöver minska sin skuldsättning. En anpassning som är nödvändig men görs i ett läge när sektorn redan är pressad.

Enligt rapporten kan det finnas fler källor till oro:

”Varaktigt högre räntor är det mest allvarliga hotet mot fastighetsföretagen. Men det finns även andra risker som vikande konjunktur samt risken för en lägre kontorsefterfrågan till följd av mer hemarbete. FI:s stresstest visar att många fastighetsföretag är fortsatt sårbara och att bankerna kan få kännbara förluster vid ett stressat scenario”

Enligt rapporten från FI har bankerna visserligen stora exponeringar mot fastighetssektorn, men också stora kapitalbuffertar vilket skapar motståndskraft och kapacitet av att stödja kreditvärdiga företag.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]