Publicerat 3 juli, 2016

Redaktionen tipsar: Måndagens viktigaste seminarier i Almedalen

Hur ska Sverige ta sig ur bostadskrisen? Almedalens andra dag drar bostadsseminarierna igång ordentligt. Här är ett urval av måndagens viktigaste seminarier.

Så bygger vi bort bostadskrisen

[ Annons ]

Växjö kommuns seminarium gästas av bland andra bostadsminister- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Frågor som kommer att behandlas under seminariet är: Vad bygger vi och för vem? Hur är kommunen en aktiv part och var slutar kommunens ansvar? Vilket är privata entreprenörers ansvar?

Tid och plats: Södra kyrkogatan 13, 09:00 – 09:45

Mer info.

700 000 nya bostäder – en utmaning

Hur får vi en bostadsmarknad för alla och hur når vi målet på 700.000 bostäder till 2025? Finns det byggklar mark och infrastruktur? Medverkar gör bland andra Johan Löfstrand, riksdagsledamot Socialdemokraterna, Robert Hannah, riksdagsledamot Liberalerna, Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier.

Tid och plats: 09:00 – 10:30, Almedalens Hotell, Strandvägen 8.

Mer info. 

Dags för en ny social bostadspolitik

Vilken väg ska Sverige gå? Mot den tyska modellen med social housing, den norska modellen med en social ägarmarknad eller ska vi helt enkelt sänka kraven på våra bostäder? I Veidekkes seminarium deltar bland andra Stefan Attefall, f d bostadsminster, Hans Lind, professor i bygg- och fastighetsekonomi, KTH, bostadsminister Peter Eriksson (MP), Ewa Thalén Finné (M) bostadspolitisk talesperson och Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke.

Tid och plats: 10:00 – 11:15, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6.

Mer info. 

Hur är läget? Om markfrågans betydelse för bostadsbyggandet

Många påstår att det råder brist på mark för att bygga. Men är det verkligen så, är det brist på mark eller är det rätt lägen som saknas? Den frågan diskuteras under BoKloks seminarium där bland andra Jonas Nygren, bostadspolitisk debattör och Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare deltar.

Tid och plats: 10:00 – 11:00, Strandvägen, H503

Mer info. 

Människan i den moderna staden – så bidrar digitalisering till delaktighet och integration

Hur kommer digitaliseringen att förändra hur vi planerar våra städer? Hör bland andra Nina Borgström, chef för digital design och bim och Viktoria Walldin, expert inom social hållbarhet på White Arkitekter.

Tid och plats: 10:00 – 11:00, Donners plats 2.

Mer info. 

Hur bygga till fler?

Hur bra är de nya satsningarna som dykt upp för att bredda bostadsutbudet egentligen? Tre konkreta projekt pitchas till en erfaren expertpanel som består av bland andra Viktor Barth-Kron, reporter på Dagens Nyheter och Barbro Engman, fd förbundsordförande på Hyresgästföreningen.

Tid och plats: 10:45 – 11:30, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2.

Mer info. 

Behövs det en revolution för att lösa bostadskrisen och få fart på byggandet?

Frågan behandlas på Dagens Samhälles seminarium där bland andra Stefan Ränk, koncernchef på Einar Mattsson, deltar.

Tid och plats: 12:00 – 12:20, Cramérgatan, H305.

Mer info. 

Varför lyckas vissa kommuner möta bostadsbristen bättre än andra?

I Örebro byggs det långt fler bostäder än riksgenomsnittet och cirka 40 procent av alla bygglov hanteras inom en vecka. Vid seminariet diskuterar företrädare för kommuner, regering samt handelskammare hur kommuner kan arbeta för att snabba på bostadsbyggandet, utan lagändringar. Deltar gör bland andra Janna Valik, GD på Boverket, Jonas Nygren, tilltr förbundschef på Hyresgästföreningen, Stefan Ränk, vd Einar Mattson och Göran Cars, prof samhällsplanering vid KTH.

Tid och plats: 14:00 – 14:50, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2.

Mer info. 

Sverige skriker efter fler bostäder – men vill och vågar vi riva upp regelverken?

Advokatfirman Vinge bjuder in till paneldiskussion med de ledande företrädarna för staten, kommunerna och näringslivet för att diskutera hur tungt intresset av bostadsproduktionen väger när den ställs mot några av de heligaste principerna inom stat, kommun, fack och näringsliv. Medverkar gör bland andra Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige, Hans Lind, professor KTH och Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Tid och plats: 14:00 – 15:00, Hästgatan 2.

Mer info. 

Snabbare byggprocesser och rimliga byggregler – så löser vi bostadsbristen

Hur ökar vi den byggbara markytan? Och hur ser vi till att det verkligen byggs på den redan detaljplanerade marken? Medverkande är bland andra Lena Micko, ordförande SKL, Susanne Åkesson, politiskt sakkunnig åt bostadsministern och Johan Löfstrand, vice ordförande för riksdagens civilutskott.

Tid och plats: 16:00 – 17:00, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2.

Mer info. 

Framtida studentbostäder för framtida kompetensförsörjning

Vilka konsekvenser får studentbostadsbristen i Stockholm för hela Sveriges kompetensförsörjning? Medverkande är bland andra Sten Wetterblad, regiondirektör Akademiska Hus, Ingrid Gyllfors vd SSSB, Jonas Nygren, tillträdande förbundschef Hyresgästföreningen och Robert Hannah, bostadspolitisk talesperson för Liberalerna.

Tid och plats: 17:30 – 19:00, Sjöbergs bakgård.

Mer info. 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]