Publicerat 29 oktober, 2019

Recept för en effektivare byggbransch

Utveckling i arbetsproduktivitet har ökat i alla branscher – utom i byggsektorn. I boken Den ineffektiva byggbranschen – en förändringsagenda lägger Mikael Anjou fram förslag på förändring.

Utifrån sin erfarenhet som vice koncernchef på Einar Mattson, satte sig Mikael Anjou ner och funderade över de strukturer han menar behöver förändras. Resultatet blev boken Den ineffektiva byggbranschen – en förändringsagenda (Ekerlids förslag).

[ Annons ]

– Det här ska inte ses som ett korståg mot branschen. Tvärtom. Byggsektorn har en otroligt stor potential. Bokens syfte är att peka på vad som behöver göras för att det ska bli en bransch som andra tittar avundsjukt på. Att branschen har bekymmer är jag inte den förste att påpeka. Men med boken försöker jag peka på vad jag konkret menar är viktigast att komma tillrätta med.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]