Publicerat 12 maj, 2020

Real Holdings valberedning föreslår att Dimitrij Titov väljs till ny styrelseordförande

Aktieägarna i fastighetsbolaget Real Holding kallas till årsstämma torsdagen den 11 juni i Stockholm. Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Bengt Engström, Michael Derk och Fredrik Högbom samt nyval av Dimitrij Titov som styrelseledamot. Bengt Linden har avböjt omval till styrelsen. Dimitrij Titov föreslås väljas till ny styrelseordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]