Publicerat 5 juni, 2020

Real Holding sammanfattar vidtagna åtgärder i företagsrekonstruktionen

Fastighetsbolaget Real Holding sammanfattar de åtgärder som vidtagits inom ramen för bolagets företagsrekonstruktion. Det framgår av ett pressmeddelande.

Företagsrekonstruktionen avslutades den 9 april 2020 och målen med företagsrekonstruktionen har uppfyllts. Bolaget har säkrat rörelsekapital för att bedriva verksamheten i minst tolv månader från dagens datum.

Följande åtgärder har vidtagits:
* Företrädesemission på 35 miljoner kronor övertecknades.
* Utbyte av preferensaktier mot nyemitterade stamaktier.
* Kvittningsemission av stamaktier riktad till sju långivare.
* Förvärv av fastighetsbolaget Forsfast.
* Långivare i obligation har och ett brygglån har accepterade avskrivning av upplupna räntor och 20 procent av kapitalbeloppet. Resterande kapitalbelopp under obligationen och brygglånet har återbetalats.
* Upptagande av en kredit om 90 miljoner kronor från Svea Ekonomi.
* Upptagande av ett konvertibellån från Svea Ekonomi om 20 miljoner kronor.

Real Holding har efter företagsrekonstruktionen 8,87 miljarder aktier utestående, fördelat på A-, B- och preferensaktier.

Bolaget har proforma efter rekonstruktionen ett eget kapital på 213,4 miljoner kornor, vilket motsvarar 2,4 öre per aktie. Lån i förhållande till fastighetsvärde är 63,2 procent och snitträntan på lånen är 5,1 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]