Publicerat 20 augusti, 2020

Real Holding ökar intäkter och driftnetto, vände till vinst under andra kvartalet

Fastighetsbolaget Real Holding ökade hyresintäkterna och vände nettoresultatet till vinst i andra kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 17,5 miljoner kronor (11), en ökning med 59,1 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 10,7 miljoner kronor (8,5), en ökning med 25,9 procent mot föregående år.

Resultatet före och efter skatt var 1,0 miljoner kronor (-1,7).

Resultat per aktie hamnade på 0,00 kronor (-0,01).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -90,8 miljoner kronor (2,8).

Likvida medel uppgick till 11,6 miljoner kronor (6,3).

Vd Michael Derk konstaterar att perioden inte blev lika illa som befarat.

"I inledningen av mars månad befarades att vi skulle påverkas av hyresförluster och att hyresgäster skulle vara tvungna att lämna oss på grund av betalningssvårigheter, orsakade av pandemin. Vi kan nu konstatera att vi drabbats ytterst marginellt och inte noterat någon uppsägning, konkurs eller omförhandling orsakad av pandemin."

Real Holding, MkrQ2-2020Q2-2019Förändring
Hyresintäkter17,51159,1%
Driftöverskott10,78,525,9%
Resultat före skatt1,0-1,7
Nettoresultat1,0-1,7
Resultat per aktie, kronor0,00-0,01
Kassaflöde från löpande verksamhet-90,82,8
Likvida medel11,66,384,1%

Love Josefsson
love@finwire.se, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]