Publicerat 25 februari, 2021

Real Holding ökade nettoresultatet under fjärde kvartalet

Fastighetsbolaget Real Holding redovisar ökande nettoresultat under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen uppgick till 17 miljoner kronor (11,4), en ökning med 49,1 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 13,6 miljoner kronor (7,1), en ökning med 91,5 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 6,4 miljoner kronor (-7,7).

Resultat per aktie hamnade på 0,00 kronor (-0,03).

"Det är väldigt glädjande att kunna lämna 2020 med stärkta finanser, ett stabilt bestånd av hyresgäster och ett konsoliderat fastighetsbestånd. Bolaget har avslutat en rekonstruktion under april 2020, refinansierat dyra lån och drivit igenom ett effektiviseringsarbete i den löpande förvaltningen", skriver vd Michael Derk i rapporten.

Real Holding äger fastigheter till ett värde om cirka 595 miljoner kronor (420). I slutet av av året hade bolaget en uthyrningsgrad om 91,3 procent (87,2).


Real Holding, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Omsättning1711,449,1%
Driftöverskott13,67,191,5%
Nettoresultat6,4-7,7
Resultat per aktie, kronor0,00-0,03

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]