Publicerat 10 maj, 2021

Real Holding ökade förvaltningsresultatet och intäkterna under första kvartalet

Fastighetsbolaget Real Holding redovisar ökat förvaltningsresultat under första kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 14,2 miljoner kronor (11,4), en ökning med 24,6 procent mot föregående år. Det hänförs främst till förvärvet av ForsFast.

Driftnettot uppgick till 10,8 miljoner kronor (8,1), en ökning med 33,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 7,4 miljoner kronor (2,4), en ökning med 208,3 procent mot föregående år.

- I det segment Real Holding verkar ser vi en ökad efterfrågan bland annat beroende av en ökande e-handel där logistik och lagerlokaler efterfrågas samt tillverkningsindustri som signalerar viss hemtagning av produktion från lågkostnadsländer, skriver bolaget.

Resultatet efter skatt blev 3,8 miljoner kronor (33,6), en minskning med 88,7 procent mot föregående år. Fjolåret inkluderade en stor ackordsvinst om 54,2 miljoner kronor varpå resultatet kan ses som en förbättring kontra fjolåret.

Resultat per aktie hamnade på 0,0 kronor (0,14).

- Pandemin, som påverkar så stora delar av samhället, påverkar oss fortfarande i mindre skala
än vi befarade under samma period i fjol. Det känns förstås extra bra. Vi fortsätter nu att utveckla Real Holding med fullt fokus på våra hyresgäster, fastigheter och aktieägare. Vårt mål är att erbjuda en effektiv och personlig drift av våra fastigheter, på plats; och ge våra hyresgäster vad de verkligen efterfrågar, kommenterar vd:n Michael Derk.

Real Holding, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter14,211,424,6%
Driftöverskott10,88,133,3%
Förvaltningsresultat7,42,4208,3%
Nettoresultat3,833,6-88,7%
Resultat per aktie, kronor0,00,14

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]