Publicerat 16 november, 2020

Real Holding ökade driftnettot, sett ökad efterfrågan på logistik- och lagerlokaler

Fastighetsbolaget Real Holding redovisar ökande driftnetto och nettoresultat under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 17,7 miljoner kronor (12,1), en ökning med 46,3 procent mot föregående år.

Bolaget har sett en ökad efterfrågan på logistik- och lagerlokaler samt tillverkningsindustri. Det framgår av en marknadskommentar.

Driftnettot uppgick till 12,1 miljoner kronor (9,1), en ökning med 33,0 procent mot föregående år.

Resultatet före och efter skatt var 24,3 miljoner kronor (-1,5).

Resultat per aktie hamnade på 0,003 kronor (-0,01).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,8 miljoner kronor (6,3).

Likvida medel uppgick till 8 miljoner kronor (8,8).

- Vårt arbete med att utveckla potentialen i vårt fastighetsbestånd, optimera finansieringen samt att söka nya förvärvsmöjligheter fortsätter. Det sker med tydligt fokus på ”Industri, lager och logistikfastigheter i och i anslutning till centralorter i Sverige”. Ett aktivt arbete med att identifiera förvärvsmöjligheter pågår, skriver vd:n Michael Derk.

Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 91 procent (87).

Real Holding, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter17,712,146,3%
Driftöverskott12,19,133,0%
Resultat före skatt24,3-1,5
Nettoresultat24,3-1,5
Resultat per aktie, kronor0,003-0,01
Kassaflöde från löpande verksamhet-1,86,3
Likvida medel88,8-9,1%

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]