Publicerat 6 april, 2021

Real Holding föreslår namnbyte till Real Fastigheter

Aktieägarna i fastighetsbolaget Real Holding kallas till årsstämma måndagen den 10 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen. Det innebär omval av
styrelseledamöterna Dimitrij Titov, Bengt Engström, Michael Derk och Fredrik Högbom. Omval föreslås av Dimitrij Titov som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om indragning av 12 892 preferensaktier för ett belopp om 350 kronor per preferensaktie.

Det föreslås även ett utbyteserbjudandet där en inlöst preferensaktie kan bytas mot 14 000 nyemitterade B-stamaktier. Högst 180,49 miljoner nya B-stamaktier kommer att emitteras.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Vidare föreslås bolagsordningen ändras, innebärande att bolaget byter namn från Real Holding i Sverige till Real Fastigheter.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]