Publicerat 15 juni, 2021

Real Fastigheter meddelar utfall av utbyteserbjudande

Fastighetsbolaget Real Fastigheter beslutade vid årsstämman den 10 maj om ett utbyteserbjudande där en preferensaktie erbjöds bytas ut mot 14 000 nyemitterade B-aktier. Affären avräknades till ett pris om 350 kronor per preferensaktie och de nya B-aktierna emitteras till kursen 2,5 öre per aktie. Anmälningstiden löpte mellan den 19 maj och 2 juni. Det framgår av ett pressmeddelande.

Vid anmälningstidens utgång hade sammanlagt 381 preferensaktier anmälts i erbjudandet, vilket innebär att bolaget emitterar 5,33 miljoner nya B-aktier. Real Fastigheter har därefter 8,87 miljarder aktier utestående.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]