Publicerat 14 december, 2021

Real Fastigheter kallar till extra stämma för att godkänna en rad emissioner

Aktieägarna i fastighetsbolaget Real Fastigheter kallas till extra bolagsstämma måndagen den 17 januari i Stockholm.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 8,5 miljarder och högst 34 miljarder aktier.

Styrelsen föreslår en kvittningsemission på 460,26 miljoner aktier till teckningskursen 3 öre per aktie för att kvitta skulder på 13,8 miljoner kronor.

Vidare föreslår en kvittningsemission till närstående på 313,71 miljoner aktier till teckningskursen 3 öre per aktie för att kvitta skulder på 9,4 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår att godkännande av förvärv av fastighet i Smålandsstenar. Mot bakgrund av att en av säljarna är ett bolag som delvis ägs av vd och styrelseledamoten Michael Derk är förvärvet och den riktade emissionen villkorade av godkännande på denna extra bolagsstämma. Här föreslås en emission av 1,0 miljard aktier till teckningskursen 3 öre per aktie, vilket motsvarar 30 miljoner kronor.

Styrelsen vill även ha bemyndigande att besluta om en riktad nyemission av aktier på 18 miljoner kronor, avseende förvärv av fastigheter i Hudiksvall.

Ytterligare en riktad kvittningsemission till Svea Ekonomi på 1,1 miljarder aktier till teckningskursen 3 öre per aktie, för att kvitta skulder på 33 miljoner kronor.

Avslutningsvis vill styrelsen ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]