Publicerat 29 maj, 2020

Raybased ökar förlusten

Fastighetsteknikbolaget Raybaseds omsättning blev lägre under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade förlusten för perioden.

Omsättningen sjönk 33,3 procent till 0,2 miljoner kronor (0,3).

Rörelseresultatet blev -3,6 miljoner kronor (-3,2).

Resultatet före skatt var -3,7 miljoner kronor (-3,5).

Resultatet efter skatt blev -3,0 miljoner kronor (-2,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,15 kronor (-0,18).

"Sammantaget har kvartalet inneburit att flera planerade projekt stoppats temporärt, vilket minskat intäkterna under perioden. Utvecklingsarbetet har gått fortare framåt jämfört med plan. I dagsläget är det svårt att bedöma hur utvecklingen av Coronapandemin kommer att påverka Raybased och våra kunder de kommande kvartalen. Vår förhoppning är att vi skall se en stegvis återgång till mer normala förhållanden under sommaren och tidig höst", säger Jonas Almquist i vd-ordet.

Raybased, MkrQ1-2020Q1-2019Förändring
Nettoomsättning0,20,3-33,3%
Rörelseresultat-3,6-3,2
Resultat före skatt-3,7-3,5
Nettoresultat-3,0-2,7
Resultat per aktie, kronor-0,15-0,18

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]