Publicerat 5 februari, 2021

Raybased minskade rörelseförlusten under fjärde kvartalet

Fastighetsteknikbolaget Raybased redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen steg till 0,8 miljoner kronor (0,3).

Rörelseresultatet blev -2,8 miljoner kronor (-4,1).

Resultatet före skatt var -2,8 miljoner kronor (-4,2).

Resultatet efter skatt blev -2,2 miljoner kronor (-3,3).

Likvida medel var 1,5 miljoner (2,0).

"Försäljningen under 2021 motsvarar redan mer än halva årsförsäljningen 2020. Vi ser nu de första positiva resultaten av ett fokuserat försäljningsarbete, utvecklingen av Raybased informationsplattform Raybased 2Way och våra färdiga tjänster, Raybased Temperature och Raybased Metering", säger vd Johan Almquist i en kommentar.

Han säger vidare:

"Bolaget är fortsatt i ett finansiellt känsligt läge och styrelsen arbetar kontinuerligt med att trygga företagets kapitalförsörjning. Baserat på att Raybased de facto har kommersiellt färdiga tjänster, ett ökande antal kunder och är i dialog med ett stort antal potentiella kunder så ser både ledning och styrelse an 2021 med tillförsikt".

Raybased, MkrQ4-2020Q4-2019
Nettoomsättning0,80,3
Rörelseresultat-2,8-4,1
Resultat före skatt-2,8-4,2
Nettoresultat-2,2-3,3

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]