Publicerat 6 maj, 2021

Raybased kallar till extra stämma den 4 juni för att godkänna förvärvet av Randviken

Aktieägarna i fastighetsteknikbolaget Raybased kallas till årsstämma fredagen den 4 juni. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att styrelsens säte flyttas till Stockholm. Antalet aktier ska vara lägst 25 miljoner och högst 100 miljoner aktier. Bolaget föreslås byta namn från Raybased Holding till Randviken Fastigheter.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner det föreslagna förvärvet av det nybildande fastighetsbolaget Randviken Förvärv. Styrelsen vill därför ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier för att möjliggöra förvärvet av fastighetsbolaget. Styrelsen vill även ha ett generellt bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en sammanläggning av aktier, omvänd split 1:100, innebärande att 100 befintliga aktier sammanläggs till en aktie.

Stämman föreslås välja en ny styrelse mot bakgrund av omvandlingen till fastighetsbolag. Nyval föreslås av Tobias Emanuelsson, Lars Thagesson, Robin Rutili, Douglas Westerberg och Einar Lindquist som styrelseledamöter. Omval föreslås av Fredrik Brodin till styrelseledamot och av Oskar Malmén som styrelsesuppleant. Nyval föreslås av Tobias Emanuelsson som styrelseordförande. De nuvarande styrelseledamöterna Jan Eriksson, Lennart Olving, Sverker Littorin, Ulrika Steiner och Klas Gustafsson lämnar styrelsen.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram i form av högst 885 000 teckningsoptioner.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]