Publicerat 1 juni, 2021

Raybased kallar till extra stämma den 15 juni för att byta revisor

Aktieägarna i fastighetsteknikbolaget Raybased kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 15 juni. Stämman genomförs genom poströstning utan fysisk närvaro.

Styrelsen föreslår att stämman entledigar nuvarande revisorn och att till ny revisor utser Öhrlings Pricewaterhousecoopers med Magnus Thorling som huvudansvarig revisor. Bolagets nya verksamhetsinriktning till följd av de förvärv som offentliggjordes den 29 april har gjort det affärsmässigt befogat att byta revisor före nästkommande årsstämma.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]