Publicerat 17 augusti, 2020

Raybased kallar till extra bolagsstämma för att besluta om incitamentsprogram

Aktieägarna i fastighetsteknikbolaget Raybased kallas till extra bolagsstämma onsdagen 16 september i Västra Frölunda.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner i bolaget på 3,30 miljoner teckningsoptioner.

Styrelsen föreslår även att stämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelsen på 0,58 miljoner teckningsoptioner.

Styrelsen föreslår en intjänandeperiod i incitamentsprogrammen om två år. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier i september till december 2022.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]