Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 19 november, 2018

Rätt till medbestämmande

De lokala fackliga organisationerna har rätt att få information och förhandla åt sina medlemmar. Det menar Lisa Strandberg, förhandlare och rådgivare på Fastigo.

Medbestämmandelagen (MBL) ger de lokala fackliga organisationerna rätt att få information samt möjlighet att genom förhandlingar tillvarata sina medlemmars intressen i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

[ Annons ]

MBL innebär inte att de fackliga organisationerna har rätt att vara med och bestämma. Däremot får de höras och lämna synpunkter som ska beaktas av arbetsgivaren. En förhandling innebär ingen skyldighet att komma överens utan har som syfte att informera och ge facklig part möjlighet att ställa frågor.

Arbetsgivaren och facket försöker ofta hitta former för medbestämmande direkt på arbetsplatsen, genom så kallade Samverkansavtal. För att samverkan ska kunna tillämpas på arbetsplatsen krävs att det finns ett kollektivavtal.

Förhandlingsrätten utövas av facket och MBL reglerar förhandlingsskyldigheten samt när och hur respektive part ska förhandla. Det betyder att:

  • Arbetsgivaren är skyldig att fortlöpande informera arbetstagarorganisationer (med vilka man har kollektivavtal, alternativt som har medlemmar på arbetsplatsen) om hur verksamheten utvecklar sig produktionsmässigt, ekonomiskt samt gällande personalpolitiken.
  • Arbetsgivaren ska kalla till förhandling med den kollektivavtalsbärande organisationen inför viktigare förändringar i verksamheten. Det kan vara beslut som påverkar organisationen eller som berör en enskild medarbetare.
  • Om en fråga särskilt angår arbetstagare som är medlem i annan facklig organisation än den arbetsgivaren har kollektivavtal med, är arbetsgivaren skyldig att förhandla även med den organisationen.
  • Arbetsgivaren ska förhandla övriga frågor innan beslut fattas, om kollektivavtalspart så begär.
  • Arbetsgivaren ska förhandla i frågor som rör enskild medlem om dennes fackliga organisation begär det.

Finns lokal facklig organisation eller fackklubb på arbetsplatsen ska förhandlings- och informationsskyldighet i första hand fullgöras mot denna.

Lisa Strandberg
Förhandlare och rådgivare, Fastigo

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]