[ Annons ]

Nyligen presenterade Fastighetsägarna Sverige en rapport om de stora skillnaderna mellan fjärrvärmebolagens klimatpåverkan. Oturligt nog angavs felaktiga värden för koldioxidutsläpp i Huddinge.
Publicerat 11 februari, 2016

Rätt om Huddinges klimatpåverkan

Nyligen presenterade Fastighetsägarna Sverige en rapport om de stora skillnaderna mellan fjärrvärmebolagens klimatpåverkan. Oturligt nog angavs felaktiga värden för koldioxidutsläpp i Huddinge.

Nivåerna på koldioxidutsläppen från vissa fjärrvärmebolag är betydligt högre än genomsnittet, vilket beror på en hög andel fossila bränslen och avfallseldning. I rapporten ”Fjärrvärme och Miljö 2015” konstateras att Ljungby, Uppsala och Västerås har de största utsläppsnivåerna.

[ Annons ]

Fjärrvärmebolag som driver sina kraftvärmeverk med fossila bränslen har generellt sett höga utsläpp av koldioxid, men även sopeldning är kraftigt bidragande till höga halter av koldioxid.

Dock pekades Huddinge felaktigt ut för att orsaka höga koldioxidutsläpp. Korrekt värde för koldioxidutsläpp i Huddinge under 2014 är 40 g Co2/kWh, vilket är en minskning med 10 g Co2/kWh jämfört med 2013.

– Fastighetsägarna ber Södertörns Fjärrvärme AB som distribuerar fjärrvärme i Huddinge om ursäkt, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]