[ Annons ]

Bra ljusbalans och rätt ljusnivå ökar elevernas prestation i klassrummet. Det framkommer i en studie genomförd av Lunds Universitet och London City University i samarbete med belysningsföretaget Fagerhult.
Publicerat 19 januari, 2012

Rätt ljus i klassrummet ökar prestationen

Bra ljusbalans och rätt ljusnivå ökar elevernas prestation i klassrummet. Det framkommer i en studie genomförd av Lunds Universitet och London City University i samarbete med belysningsföretaget Fagerhult.

Studien genomfördes under ett läsår i en skola i London där fyra separata klasser, sammanlagt 56 elever i 9-årsåldern observerades. Samtliga klassrum utrustades med ny belysning, men bara i två av klassrummen installerades omfältsljus. Istället för den vanligt förekommande belysningsstyrkan kring 100 lux i omfältsljuset uppnåddes drygt 300 lux med ett nytt belysningssystem.

[ Annons ]

När nu studien sammanställdes var resultaten tydliga. Eleverna presterade bättre skolresultat i de tre ämnena som undersöktes, matematik, läsning och skrivning, framförallt under den mörka delen av året, perioden oktober – januari. Eleverna visade på en ökad vakenhet på morgonen med lägre nivåer av sömnhormoner (melatonin) under den mörka delen av året. Eleverna visade en ökad aktivitet på morgonen med högre nivåer av stresshormoner (kortisol) under hela skolåret. Eleverna visade även på en tendens att må bättre under hela skolåret.

– En konkret slutsats är att de allra flesta klassrum i våra skolor har för låga belysningsstyrkor i omfältet, satt i relation till vad som faktiskt krävs för att eleverna ska må bra och prestera bättre. Ett tak- och väggljus om 100 lux är i dag det vanliga i många skolor medan vi tycker att man bör gå upp till 300 lux, säger Thorbjörn Laike, docent i miljöpsykologi vid Lunds Universitet som genomfört liknande studier tidigare.

Nästa steg i projektet är att genomföra en ny studie, den här gången i Sverige. En grupp tonåringar kommer att genomgå samma ljusstudie i en gymnasieskola under ett helt läsår, med skillnaden att man jämför traditionell belysning med LED.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]