Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 27 juni, 2016

Rätt att vara ledig för att studera

Under våren har många sökt in till universitet och högskola. Besked om antagning kommer för de flesta i juli. Så vad gäller då för arbetsgivare som har medarbetare som ska börja plugga?

Alla anställda har rätt till studieledighet. Det gäller oavsett anställningsform eller om man jobbar hel- eller deltid. Rätten till ledigheten regleras i studieledighetslagen som är en skyddslagstiftning. Det innebär att den anställde skyddas mot uppsägning och avsked. När den anställde kommer tillbaka i arbete ska han eller hon få samma eller likvärdiga anställningsförhållanden och anställningsvillkor som innan studieledigheten.

[ Annons ]

Enligt studieledighetslagen har en arbetstagare rätt till ledighet om man vid ledighetens början varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Det kan finnas andra regler i centrala kollektivavtal angående krav på anställningstid. Vid deltagande i facklig utbildning finns dock inget krav på anställningstid.

Utbildningen behöver inte ha något med arbetstagarens nuvarande arbetsuppgifter att göra.

I lagen framgår inte vilka utbildningar som omfattas eller utbildningens längd. Den kan pågå några dagar eller flera år. Utbildningen behöver inte ha något med arbetstagarens nuvarande arbetsuppgifter att göra men det måste finnas en kursplan samt ett mål och syfte med utbildningen. Självstudier eller någon form av hobbyverksamhet omfattas inte.

Arbetsgivaren och medarbetaren ska i första hand försöka komma överens om när och i vilken omfattning ledigheten ska förläggas. För arbetsgivaren finns vissa möjligheter att skjuta upp tidpunkten för ledigheten med upp till sex månader. Ett skäl kan vara att arbetsgivaren ska hinna organisera och planera verksamheten under ledigheten.

Den anställde har rätt att avbryta sina studier och komma tillbaka till jobbet tidigare än planerat. Men även här finns en del regler. Om utbildningen varat längre än en vecka kan medarbetaren inte räkna med att få komma tillbaka jobbet tidigare än två veckor innan planerad arbetsstart. Har utbildningen varat längre än ett år kan medarbetaren inte räkna med att få komma tillbaka jobbet tidigare än två veckor innan planerad arbetsstart. Även i det här fallet handlar det om att ge arbetsgivaren möjlighet att planera verksamheten för sin medarbetare. Arbetsgivaren är dock skyldig att informera den anställde om beräknad tidpunkt för återgång i arbete.

Johan Svalling
Förhandlare och rådgivare, Fastigo

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]