Publicerat 6 mars, 2017

Rätt att kunna ställa egna hållbarhetskrav

När det kommer till hållbarhet ska fastighetsbranschen utmanas – men också utmana andra. I en krönika resonerar Fastighetsägarnas näringspolitiska expert Rikard Silverfur om vilka verktyg som behövs för att nå dit.

Fastighetsägande handlar till stor del om att skapa och upprätthålla relationer för att kunna erbjuda lokaler och bostäder utifrån våra kunders önskemål och behov. Viktigast är den mellan fastighetsägaren och kunderna, alltså hyresgäster och boende. Utöver den direkta kundrelationen tillkommer också relationer med andra intressenter, som investerare, anställda, politiker, myndighetsföreträdare och inte minst det omgivande lokalsamhället. I alla dessa relationer får socialt ansvarstagande och särskilt ökade krav på hållbarhet en allt större roll. Det är bra. Som bransch ska vi utmanas i vårt hållbarhetsarbete.

[ Annons ]

Men lika viktigt och nödvändigt som att fastighetsbranschen utmanas att ta ett större ansvar för vår påverkan på omgivningen, är att vår bransch i sin tur utmanar andra. Det gäller naturligtvis i den egna verksamheten genom att vi ständigt ska arbeta för bättre miljömässiga och sociala villkor. Men också genom att vi ställer egna miljö- och sociala krav på våra leverantörer. En hållbar värdekedja börjar med leverantörerna, via fastighetsbolagets eget arbete, och går sedan vidare ut till hyresgäster och boende.

Det är helt naturligt att man som kund ställer höga krav på det som köps in. Ingen ifrågasätter att kunder vill ha garantier för att tjänster och produkter producerats under bra sociala och miljömässiga villkor som exempelvis inte inkluderar barnarbete.

Rikard x 3:

Sopigt
Eventuell lösning efter miljöministerns utspel får inte frångå principen om att förorenaren betalar (Polluter Pays Principle).

El
Läste om ett flerfamiljshus som är det första i världen som är självförsörjande på el. Spännande utveckling.

Ljuset
Välkommen tillbaka.

Det är därför med viss förvåning vi dragits in i en debatt om att fastighetsägare inte ska kunna ställa krav på att den energi som köps in för att värma upp en byggnad produceras utan utsläpp av växthusgaser. För oss är det helt främmande. Självklart ska fastighetsägare kunna ställa miljökrav när de köper energi på samma sätt som de kan för övriga tjänster och produkter. Det är inget orimligt krav utan en helt naturlig del i att ständigt arbeta för att minska sin påverkan på omgivningen.

Men ett framgångsrikt hållbarhetsarbete handlar inte enbart om att ställa krav utan också om att samarbeta med såväl leverantörer som kunder för att minska den gemensamma miljöpåverkan. Samarbeten i värdekedjan öppnar upp för nya möjligheter att lösa hållbarhetsfrågor på innovativa och mer effektiva sätt.

Det är därför jag inte utan stolthet kan konstatera att vi i fastighetsbranschen redan har flera olika verktyg för att kombinera kravställande och samarbete i värdekedjan. Jag tänker på Gröna Hyresavtal, olika miljöcertifieringssystem som exempelvis Miljöbyggnad, Fastighetsägarnas egna CSR-verktyg Hållbart Fastighetsföretag och inte minst vår branschgemensamma uppförandekod för leverantörer.

Det ökar förutsättningarna för fastighetsägare att säkerställa att villkoren i produktionen av företagets varor och tjänster inte har kränkt mänskliga rättigheter eller bidragit till miljöförstöring. Ett ökat samarbete med leverantörerna leder också till förbättrad kvalitet på produkter och tjänster. En ansvarsfull leverantörsstyrning säkerställer produkternas kvalitet samtidigt som det leder till innovation och utveckling mot mer hållbara produkter och tjänster.

I en tid där det är en allt större utmaning att attrahera och behålla medarbetare är hållbarhetsprofilen en allt viktigare faktor. Det handlar då om att arbeta med hållbarhet genom hela värdekedjan och på nya sätt. De som säger att det inte går har inte förstått.

Rikard Silverfur
Näringspolitisk expert Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]