[ Annons ]

Uthyrningsgraden i beståndet ligger över 90 procent och och hyresintäkterna ökar. Det går bra för Vasakronan som fördubblar sin vinst jämfört med samma period förra året.
Publicerat 20 augusti, 2013

Rapport: Vasakronan ökar

Uthyrningsgraden i beståndet ligger över 90 procent och och hyresintäkterna ökar. Det går bra för Vasakronan som fördubblar sin vinst jämfört med samma period förra året.

Vasakronan gör en vinst 1 696 miljoner kronor i andra kvartalet, mer än dubbelt så mycket som i samma period förra året då resultat efter skatt blev 716 miljoner kronor.

[ Annons ]

–  Vi har nyligen tecknat avtal om att starta ytterligare en fullt uthyrd nyproduktion i Kista med en investering på 500 miljoner kronor. Investeringsvolymen uppgår därefter till 5,5 miljarder kronor, med en uthyrningsgrad på närmare 90 procent, där merparten av hyreskontrakten har långa löptider. Det innebär att vi fortsätter förbättra beståndets kvalitet och ökar stabiliteten i hyresflödet, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Under andra kvartalet förvärvades även fastigheten Black Building i centrala Sundbyberg.

Enligt Vasakronan ökar också kundernas efterfrågan på miljöcertifierade. Idag är 14 procent av Vasakronans fastighetsbestånd miljöcertifierat och som första bolag i Sverige kommer Vasakronan att tillämpa LEED Volume. Målet är att i slutet av 2014 ska hälften av fastigheterna vara miljöcertifierade och det långsiktiga målet är att alla fastigheter ska certifieras.

  • Hyresintäkterna ökade med 1 procent i ett jämförbart bestånd och uppgick totalt till 2 995 mkr (2 980).
  • Uthyrningsgraden uppgick till 92,7 procent (93,1).
  • Fastighetskostnaderna ökade med 4 procent i ett jämförbart bestånd till följd av en kall och snörik period.
  • Driftnettot uppgick till 2 099 mkr (2 118).
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 1 324 mkr (1 293) till följd av ett förbättrat räntenetto.
  • Värdeförändring fastigheter uppgick till 859 mkr (1 017), vilket motsvarar en värdeökning på 1,0 procent (1,5). Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 86,3 mdkr (83,3).
  • Pågående projekt har en investeringsvolym på 5,5 mdkr (4,3), varav 3,1 mdkr (2,6) är upparbetat.
  • Orealiserad värdeförändring på finansiella instrumentuppgick till 1 042 mkr (56) till följd av höjda långfristiga marknadsräntor.
  • Resultat efter skatt uppgick till 2 534 mkr (1 753).

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]