Foto: Shutterstock.
Publicerat 22 juni, 2016

Rapport: Sabo om marknadshyrans pris

Marknadshyror skulle kosta skattebetalarna 70-80 miljarder. Det påstår Sabo med hänvisning till en färsk rapport från PWC. Vad som inte nämns är det samtidigt kan innebära desto större intäkter.

Sabo har presneterat rapporten ”Vad skulle marknadshyror kosta Sverige?” som PWC gjort på uppdrag av bransch- och intresseorganisationen.

[ Annons ]

Rapporten tar utgångspunkt i Boverkets beräkning att det behövs 705 000 nya bostäder mellan år 2015 och 2025 (den beräkningen har nu reviderats till 710 000 bostäder). Resonemanget som följer är att högre hyror ökar omflyttningen, folk trängs ut från sina bostäder och det behöver tillkomma bostäder dit de kan flytta. Enligt PWC:s beräkningar måste byggandet subventioneras, vilket skulle kosta skattebetalarna totalt 70-80 miljarder kronor.

– Det är en oförsvarlig värdeöverföring från skattebetalarna till landets fastighetsägare. Dessutom är summan förmodligen lågt räknat med tanke på att man i Finland betalade hela 240 miljoner euro i stöd till landets socialbostäder år 2011. Det är en belastning som de svenska förespråkarna av marknadshyror ogärna lyfter fram, säger Sabos vd Kurt Eliasson.

Dock är man från rapportförfattarna på PWC tydliga med att beräkningarna avgränsats till enbart vad som förmodas bli statens utgifter. Att det också kan innebära intäkter tas inte med.

– Vi har avgränsat vår rapport till att inte beakta de olika dynamiska effekter i form av ökat byggande, skatteintäkter och annat, som kan uppstå, säger Lars Tvede-Jensen, på PWC.

Där kan med andra ord alltså innebära intäkter för staten som är större än utgifterna. Pengar som rimligen skulle kunna komma skattebetalarna till godo.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]