[ Annons ]

Finanskrisen fortsätter att påverka fastighetsbranschen i hela Europa, så även i de nordiska städerna. Den förutspådda återhämtningen har dragit ut på tiden. Men trots det står Norden stadigare än resten av Europa, vilket inte minst Norges förväntade tillväxt om 2,4 procent visar. Detta framgår av höstens upplaga av NCR - Nordic City Report om den nordiska fastighetsmarknaden från Jones Lang LaSalle.
Publicerat 4 september, 2013

Rapport: Fastighetsmarknaden stabil även i Norden

Finanskrisen fortsätter att påverka fastighetsbranschen i hela Europa, så även i de nordiska städerna. Den förutspådda återhämtningen har dragit ut på tiden. Men trots det står Norden stadigare än resten av Europa, vilket inte minst Norges förväntade tillväxt om 2,4 procent visar. Detta framgår av höstens upplaga av NCR - Nordic City Report om den nordiska fastighetsmarknaden från Jones Lang LaSalle.

[ Annons ]

Jämfört med prognosen på en minskning av BNP på 0,4 procent för Europa som helhet, framstår Norden som en riktig framgång. Kontorshyresmarknaderna, särskilt i Göteborg och Oslo, har varit starka hittills i år, med nya bottenrekord i vakansgrad och stigande hyresnivåer det visas den senaste Notdic City Report från Jones Lang LaSalle. Uthyrningsaktiviteten har varit hög, med nybyggda fastigheter som är fullt uthyrda från dag ett – även de som har byggstartats på spekulation.

Kontorshyresmarknaden i Stockholm är också fortsatt stabil, även om man börjat skönja viss avmattning på en del håll. Nyproduktionen av kontor har varit mycket begränsad, medan vakansgraden legat i stort sett stilla med undantag för marknaderna utanför de mest centrala delarna där vakanserna sjunkit. Detta förstärker ytterligare trenden med storföretagens utflyttning från innerstaden, där TeliaSonera, Swedbank, Nordea och Vattenfall är några exempel. Genomsnittlig vakansgrad i Stockholm är nu nere på 9,5 procent, den lägsta sedan 2008.

Investeringsvolymen i Stockholm uppgick till 18,2 miljarder kronor under första halvåret 2013. Detta var i nivå med andra halvan av 2012, men 9 procent lägre än första halvåret 2012. Denna volym stod för 41 procent av landets totala transaktionsvolym, en minskning från 46 procent samma period förra året.

I Malmö har vakanserna som ökade mot slutet av förra året nu sjunkit och är tillbaka på förra årets nivå 6,8 procent. Köpenhamn och Helsingfors har det dock mer problematiskt än de norska och svenska städerna. Andrahandsuthyrningar har ökat och vakansgraden stigit, särskilt i äldre fastigheter i sekundärlägen som har rönt svalt intresse både från hyresgäster och investerare.

På det stora hela är intresset för fastighetsinvesteringar i Norden fortsatt högt, även om utländska aktörer ofta har svårt att konkurrera med lokala aktörer. Fortsatt är det störst efterfrågan på moderna byggnader med långa kontrakt och starka hyresgäster i storstädernas centrala delar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]