[ Annons ]

Ett bättre samarbete mellan aktörerna under planeringsprocessen är ett av flera förslag som ska få fart på byggandet, enligt den rapport som Fastighetsägarna Stockholm och Stockholms Handelskammare presenterar.
Publicerat 10 april, 2014

Rapport: bättre samarbete ökar byggandet i Stockholm

Ett bättre samarbete mellan aktörerna under planeringsprocessen är ett av flera förslag som ska få fart på byggandet, enligt den rapport som Fastighetsägarna Stockholm och Stockholms Handelskammare presenterar.

Slutsatsen i rapporten Hinderbana för byggande i Stockholm är att de olika parterna i byggprocessen samarbetar för dåligt. Rapporten presenterades under onsdagen. Underlaget till rapporten har hämtats från workshoppar med Stockholmsgruppen för Tillväxt där, förutom Fastighetsägarna Stockholm och Stockholms Handelskammare, även byggföretag, fastighetsägare, Stockholms Byggmästarförening ingår.

[ Annons ]

Rapportens fokus ligger på tre problemområden: beslutsprocesser och problemen med samverkan mellan aktörerna, den för långa tiden från idé till handling och finansiering.

Några förslag på lösningar för att få snabbare beslut kring planprocessen är att de olika parterna måste samarbeta konstruktivt, beslutsfattandet borde föregås av informella överläggningar med alla inblandade parter och att länsstyrelsen kommer in på ett tidigt stadium för att processen ska rulla smidigare.

Rapporten föreslår också att statliga myndigheter inte ska kunna överklaga varandras beslut och att tjänstemännen på kommunerna ska lotsa projektet genom beslutsprocessen – inte ha en egen agenda.
– Vi har talat med projektledare på några av det stora byggföretagen och möts av en nedslående bild. De är uppgivna, och irriterade över att samarbetet med länsstyrelsen och kommuner gnisslar i så hög grad. Resultatet blir orimligt långa planprocesser, detaljstyrning och krångel som innebär färre och dyrare bostäder, säger Anna Wersäll, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]