Publicerat 27 augusti, 2021

Randviken Fastigheter rapporterar negativt förvaltningsresultat i andra kvartalet

Randviken Fastigheter rapporterar hyresintäkter på 6,6 miljoner kronor i andra kvartalet. Några jämförelsesiffror finns inte då bolaget inte tidigare upprättat någon koncernredovisning.

Driftnettot uppgick till 5,7 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till -46,9 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 110,3 miljoner kronor, och efter skatt 78,4 miljoner kronor.

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 49,90 kronor.

Den första perioden för Randviken som noterat bolag har varit hektisk.

”Första perioden för Randviken som noterat bolag har präglats av hög aktivitet kring integration av de tidigare annonserade förvärven och rekrytering av nyckelpersoner för att säkerställa en fortsatt hög tillväxttakt med bibehållen kontroll och kvalitet”, säger vd Gustaf Segerborg.

Randviken-chefen nämner också vid fokuset på digitalisering vilket är ett arv från Raybased.

”Detta är ett arv som vi har fått med oss genom samgåendet med Raybased. Just nu pågår för fullt en inventering av vårt fastighetsbestånd där målsättningen är att utvärdera hur vi kan effektivisera fastighetsförvaltningen och samtidigt hitta nya intäktskällor i våra fastigheter. Jag är personligen övertygad om att Randvikens pågående hållbarhetsarbete genom intelligent teknik kommer ha en positiv inverkan på koncernens nyckeltal och verksamhet”, säger Segerborg.

Randviken Fastigheter, MkrQ2-2021
Hyresintäkter6,6
Driftöverskott5,7
Förvaltningsresultat-46,9
Resultat före skatt110,3
Nettoresultat78,4
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor49,90

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]