Publicerat 25 oktober, 2021

Randviken Fastigheter ingår avsiktsförklaringar att förvärva fastigheter för 2,75 miljarder kronor

Fastighetsbolaget Randviken har ingått avsiktsförklaringar med två parter avseende förvärv av fastigheter med ett totalt överenskommet fastighetsvärde om 2,75 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Avsiktsförklaringarna ger Randviken en exklusiv rätt att under en period om en månad slutförhandla villkoren avseende förvärv av fastighetsägande bolag för den angivna köpeskillingen.

Fastigheterna är, baserat på det överenskomna fastighetsvärdet, huvudsakligen belägna i Stockholm, Västerås och Malmö och den primära användningen är lager/lätt industri, vård och skola samt kontor. På en av fastigheterna pågår ett nybyggnadsprojekt med en återstående investering om 250 miljoner kronor under de kommande 18 månaderna.

Efter färdigställande av nybyggnationsprojektet kommer fastigheterna ha en uthyrbar area om 217 000 kvadratmeter och en årlig hyresintäkt om 185 miljoner kronor. Fastigheternas driftnetto bedöms till 153 miljoner kronor och den genomsnittliga viktade längden på tecknade hyresavtal uppgår till 8,6 år.

Enligt gällande tidsplan är avsikten att ingå bindande avtal om förvärv samt tillträda fastigheterna under 2021. Randviken avser att finansiera förvärven genom upptagande av bankfinansiering samt genom nyemissioner riktade till ett antal parter.

- Dessa affärer ligger helt i linje med vår strategi att växa med kassaflödesgenererande fastigheter med en välavvägd riskprofil och tar oss, vid fullföljande, ett stort steg närmare vårt mål om 10 miljarder kronor i fastighetsvärde senast vid utgången av 2023, säger Randvikens vd Gustaf Segerborg.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]