Publicerat 9 september, 2021

Randviken Fastigheter förvärvar fastigheter genom nytt joint venture

Fastighetsbolaget Randviken bildar ett joint venture med Anders Tegelberg AB för utveckling inom segmenten lager/industri och kontor. Randvikens ägarandel uppgår till 70 procent, enligt ett pressmeddelande.

Det samägda bolaget har samtidigt tecknat avtal om förvärv av åtta fastigheter i Västergötland till ett underliggande fastighetsvärde om 208,5 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt. Tillträdet är villkorat av att Randviken får bankfinansiering och beräknas ske under fjärde kvartalet.

Fastigheterna har totalt cirka 37 000 kvadratmeter uthyrningsbar area. Uthyrningsgraden är cirka 97 procent och större hyresgäster är K/M Matt & Textilgrossisten, Nobina Sverige och Polismyndigheten. Den totala hyresintäkten är är cirka 21 miljoner kronor.

Det beskrivs även finnas utvecklingspotential i form av outnyttjad mark som JV-bolaget avser att utveckla.

"Det här förvärvet är i linje med Randvikens strategi att leverera långsiktigt stabila kassaflöden till en begränsad risk. Portföljen håller en bra kvalitet både vad gäller hyresgäster och tekniskt skick. Därtill känns det väldigt kul att starta ett gemensamägt bolag tillsammans med Anders Tegelberg AB. Genom bildandet av JV-bolaget med ATAB, som Randvikens ledning historiskt har genomfört flertalet affärer med, konkretiserar vi vårt framtida samarbete som kommer att skapa ett stort värde för våra aktieägare och bidra positivt till vårt tillväxtmål om 10 miljarder kronor i fastighetsvärde innan utgången av 2023", kommenterar Gustaf Segerborg, vd Randviken Fastigheter.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]