Publicerat 1 september, 2021

Randviken Fastigheter förvärvar fastighet i Nässjö för 205 miljoner kronor, Tosito blir ny storägare

Fastighetsbolaget Randviken förvärvar lager- och industrifastigheten Svarven 4 i Nässjö från Tosito. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvet görs via bolagsaffär där det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 205 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Förvärvet finansieras genom en kvittningsemission till säljaren om 78,4 miljoner kronor och till resterande del genom sedvanlig bankfinansiering. Tillträde beräknas ske under det fjärde kvartalet.

Fastigheten är fullt uthyrd till starka hyresgäster och den uthyrbara arean uppgår till 41 000 kvadratmeter med en total markareal om 90 000 kvadratmeter. Den totala hyresintäkten uppgår till 15,6 miljoner kronor per år och den viktade genomsnittliga hyresavtalslängden är 9 år.

Kvittningsemissionen sker genom att 1,53 miljoner nya B-aktier i Randviken emitteras till kursen 51,14 kronor per aktie, vilket motsvarar 78,4 miljoner kronor. Emissionen tecknas av Tosito som därigenom blir ny storägare i Randviken. Förvärvet förväntas generera ett förbättrat resultat och kassaflöde per aktie efter utspädning.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]