[ Annons ]

Efter många möten spikades slutligen 2014 års hyror för 170 000 hyresgäster hos Stockholms privata värdar. Förhandlingarna resulterade i ett ramavtal som innebär höjningar på mellan 1,3 och 1,75 procent.
Publicerat 13 mars, 2014

Ramavtal klart för 2014 års Stockholmshyror

Efter många möten spikades slutligen 2014 års hyror för 170 000 hyresgäster hos Stockholms privata värdar. Förhandlingarna resulterade i ett ramavtal som innebär höjningar på mellan 1,3 och 1,75 procent.

De största hyreshöjningarna efter årets förhandlingar gjordes i Stockholms innerstad. I snitt får hyresgästerna en höjning på 1,5 procent.

[ Annons ]

Det ramavtal som tecknats kommer att användas som utgångspunkt för förhandlingarna hus för hus som nu startar. Eftersom dessa förhandlingar kan dra ut på tiden rekommenderar Fastighetsägarna sina medlemmar att avisera oförändrade hyror för årets andra kvartal, och att den slutgiltiga höjningen istället kommer att ske retroaktivt.

I år var första gången som Fastighetsägarna även förhandlade för de kommunala bostadsbolagen Svenska Bostäder och Stockholmshem. För dessa bolags hyresgäster höjs hyrorna med i snitt 1,5 procent från 1 april.

– Vi är nöjda med avtalet som innebär en rimlig höjning mot bakgrund av rådande låga inflationsläge. Avtalet innebär också en fortsatt differentiering av hyrorna mellan innerstad och ytterstad, vilket är skäligt eftersom det är så hyresgästerna själva värderar olika lägen. Här finns emellertid utrymme för ytterligare förbättringar säger Marie Öhrström, chefjurist på Fastighetsägarna Stockholm.

Också Hyresgästföreningen var nöjda när förhandlingarna var avslutade.

– Avtalen som vi har tecknat är de lägsta förhandlade på ett decennium i Stockholm. Med det ekonomiska läge som råder just nu fanns alla förutsättningar för en bra överenskommelse för hyresgästerna, säger Greger Björkegren, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]