Niklas Zuckerman, Savills Sverige, Mikael Söderlundh, Pangea Property och Max Barclay, Newsec. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 11 maj, 2020

Räkna med mer fokus på riskpremien

Prisutvecklingen för fastigheter kanske först visar sig om ett kvartal. En effekt av corona lär vara att riskpremien värdesätts högre och gynnar bolag med säkra hyresgäster.

Transaktionsrådgivarna tror att effekterna av covid-19 kommer att märkas efter att den akuta pandemin lagt sig, men inte med prisras i paritet med det som fastighetsbolagen på börsen råkat ut för.

– Börsen reagerar snabbare och har en mycket högre volatilitet jämfört med fysiska fastigheter. Fastigheter är inte lättrörliga investeringsobjekt som köps och säljs flera gånger över en dag. Det finns en stabilitet i kassaflöde och långsiktiga avtal, säger Niklas Zuckerman, Head of Investment på Savills Sverige.

[ Annons ]

Han tror inte att det kommer finnas några tydliga signaler för hur marknaden ser på prisläget förrän om ett kvartal, och att det förstås beror på hur ekonomin för övrigt klarar sig.

 Varför köpa nu när det blir billigare sen?

– Det finns olika drivkrafter och många kommer att fortsätta investera i fastigheter, till exempel så har det riktigt stora pensionskapitalet till uppgift att förvalta kapitalet bäst över lång tid. Sedan kan jag tänka mig att opportunistiska fonder som Blackstone och Starwood Capital Group är på hugget och redo att kliva in om det blir en nedgång, tillägger Niklas Zuckerman.

Mikael Söderlundh, analyschef på Pangea Property Partners tror på en osäkerhet och att vissa affärer skjuts på framtiden.

– Men Sverige har skjutit till mycket likviditet till banksektorn, mer än de flesta andra länder, och tagit bort kapitalbufferten vilket ökar bankernas lånekapacitet ytterligare – det borgar för att vi inte får en utveckling som vid fastighetskrisen på 90-talet.

Effekterna för besöksnäringen och handeln kommer att sätta spår på fastighetsmarknaden i framtiden.

– Vi får nog en mer segmenterad syn på risk framöver där riskpremier och avkastningskrav skiljer sig mer åt än i dag.

Max Barclay, Nordenchef på Newsec, ser möjligheter för investerare med starka balansräkningar.

– Fastigheter är robusta i kriser och med rätt val av segment kan investerare skapa långa och stabila kassaflöden med totalavkastning på en attraktiv nivå jämfört med andra investeringar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]