Finansminister Magdalena Andersson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Publicerat 25 mars, 2020

Rabatt för hyreskostnader i nytt krispaket

I det ytterligare stödpaket, främst riktat mot svenska småföretag, som regeringen presenterade ingår tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher.

Regeringen, med samarbetspartierna Centern och Liberalerna, presenterade under onsdagen ett nytt corona-krispaket. Där märks bland annat en statlig företagsakut, tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter, och vissa skattelättnader för småföretagare.

[ Annons ]

– Vår bedömning är att de som har det allra tuffast just nu är de mindre företagen, sa finansminister Magdalena Andersson.

Som ytterligare ett inslag för att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer, som exempelvis sällanköpshandel, hotell och restaurang, föreslår regeringen en tillfällig rabatt för hyreskostnader.

I pressmeddelandet är det formulerat som ett ”stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.”

Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni. För detta avsätts 5 miljarder kronor.

Fastighetsägarnas vd Reinhold Lennebo menar att det är för tidigt att uttala sig om hyresstödets utformning i detalj innan detaljerna har analyserats och han hunnit ta del av medlemsföretagens inställning.

– Men den tolkning vi gör innebär att staten tar hälften av hyresnedsättningen och att svenska handlare och fastighetsägare därefter delar på den andra halvan, säger Reinhold Lennebo.

Men han menar att paketet som helhet är positivt.

– Det kan dämpa en del av den oro som nu finns hos den här typen av hyresgäster, säger Reinhold Lennebo.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]