Publicerat 27 oktober, 2021

Quickoffices omsättning uppgick till 19,7 miljoner kronor under de första nio månaderna

Quickoffice har påverkats negativt av pandemin och uppstarten av nya anläggningar under årets nio första månader.

Omsättningen uppgick till 19,7 miljoner kronor.

Ebitda-resultat blev -5,9 miljoner kronor.

Helårsprognosen för de två är 28,7 miljoner kronor respektive -5,1 miljoner kronor.

"Under våren slog Corona-effekterna igenom på allvar och beläggningen minskade. Framför allt
minskade extraintäkterna från mötes- och konferensrum. Trenden i beläggning på kontorsrum har nu kraftigt vänt uppåt. Särskilt märks att efterfrågan har stärkts som en följd av diskussionen om effektivare användning av kontorsytor i spåren av Covid. Dessutom har bolagets
försäljningsfunktion stärkts. Vi närmar oss nu de beläggningsnivåer vi hade före epidemin.
Projekten med nya anläggningar löper på enligt plan. Organisationen är hårt ansträngd men
levererar", skriver bolaget.

Quickoffice, Mkr9M-2021
Nettoomsättning19,7
EBITDA-5,9

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]