[ Annons ]

Publicerat 15 december, 2015

PTS ger grönt ljus för kommunalt wifi

”Vi har inget att invända mot att kommuner genomför digitala satsningar för att vara attraktiva för invånare och besökare”. Det skriver Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen. Därmed ger myndigheterna grönt ljus åt de kommuner som redan börjat erbjuda kommunalt wifi.

Kommuner får nu erbjuda gratis wifi i till exempel parker och stadskärnor utan att det räknas som otillåten konkurrens med marknadens operatörer. Det skriver Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom och Post- och telestyrelsens generaldirektör Göran Marby i en debattartikel i Dagens Industri. Men myndigheterna påpekar också att det finns begränsningar i hur stora satsningarna får vara.

[ Annons ]

En av de cirka 20 kommuner som är redan igång med kostnadsfritt wifi på vissa avgränsade allmänna platser är Helsingborg. När Helsingborg i centrala staden öppnade ett tiotal zoner för fri surf utomhus i centrala delar av kommunen inledde Konkurrensverket en utredning. Teleoperatörerna ansåg att en kommun inte får bjuda på skattefinansierad surfning när det samtidigt finns konkurrens från privata operatörer.

I debattartikeln i Dagens Industri skriver Konkurrensverket och Post- och Telestyrelsen såhär:

”Konkurrensverket uppfattning är att Helsingborgs agerande till stor del saknar stöd i kommunallagen. För ingripande enligt konkurrensreglerna krävs dock även att agerandet har en betydande marknadspåverkan. Då Helsingborg ännu inte har gått över denna gräns saknas förutsättningar att ingripa.

Men det innebär inte att det är fritt fram för en sådan kommunal verksamhet att växa, eftersom det då kan vara ett brott mot konkurrenslagen och kommunallagen. Beslutet kan omprövas om agerandet får en betydande marknadspåverkan, till exempel om wifitjänsten byggs ut eller om trafikmängderna ökar.”

Budskapet i debattartikeln är att kommunalt finansierat wifi, som är kostnadsfritt att använda, får användas, men med ”återhållsamhet”, och inom gränserna för vad som stör konkurrensen bland befintliga operatörer.

”Vi har inga invändningar mot att kommuner genomför digitala satsningar för att vara attraktiva för såväl invånare som besökare. Sådana satsningar bör emellertid inte växa sig så stora att de får en betydande marknadspåverkan.

Konkurrens där offentliga aktörer använder skattepengar på ett sätt som slår undan benen på privata företag tjänar ingen på i längden. Det ingår i våra respektive uppdrag att verka för en sund konkurrens och marknadsutveckling,” avslutar myndigheternas representanter debattinlägget.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]